Masat e distancës sociale për të minimizuar koronavirusin

Masat e distancës sociale janë një mënyrë për të minimizuar transmetimin COVID-19 në komunitet. Kjo do të thotë të minimizoni kontaktin e ngushtë me të tjerët gjatë kulmit të një shpërthimi. Përveç qëndrimit në shtëpi kur jemi të sëmurë, duhet të planifikojmë veprime që mund të ndërmarrim nëse duhet të zvogëlojmë përhapjen e infeksionit në vendet ku mblidhemi.

Disa nga masat për distancimin shoqëror kanë nevojë për përgatitje të gjerë, veçanërisht kur bëhet fjalë për turma të mëdha. Planifikuesit e komunitetit duhet të përgatiten për:

  • ulje në shërbimet publike si dhe qasja në qendrat e komunitetit;
  • pasojat financiare nga ulja e shërbimeve ose ngjarjeve të anuluara.

Planifikuesit, administratorët dhe punëdhënësit duhet të punojnë së bashku për të vënë në fuqi masat me bazë komunitare që do të mbrojnë:

  • grupet
  • punonjësit
  • popullsinë e përgjithshme

Burimi: canada.ca