Privacy Policy

NJOFTIM MBI RUAJTJEN E PRIVATËSISË

Gjatë navigimit në portalin diagnoze.net, në skedarët log të server-it ruhen të dhëna si adresa IP, data, koha dhe faqet e vizituara nga përdoruesi. Të dhënat e ruajtura në server përdoren vetëm për qëllime statistikore.

diagnoze.net nuk përdor (dhe nuk lejon ndonjë palë të tretë) mjete statistikore analitike për të ndjekur ose për të mbledhur informacione personale, që i bëjnë të identifikueshëm vizitorët e faqes tonë zyrtare. Ne nuk lidhim asnjë të dhënë të grumbulluar nga kjo faqe me ndonjë të dhënë personale që e bën vizitorin të identifikueshëm nga çdo burim që të vijë, si pjesë e përdorimit tonë

Motori i kërkimit në faqen tonë të internetit është projektuar të jetë i fuqishëm dhe i lehtë për t’u përdorur po aq sa kërkimi në Google.

Çfarë kemi bërë ne që të ruajmë privatësinë e juaj?
Kur ju vizitoni Diagnoze.net, ne mbledhim informacion se çfarë jeni duke lexuar në kohë reale me qëllim që të studiojmë dhe të kemi analitika të qarta se çfarë ju intereson më shumë lexuesve tanë. Ne ju sigurojmë që e gjitha kjo mbledhje informacioneve kryhet përmes Google Analytics, e cila është konform ligjeve aktuale GDPR, dhe funksionon në rolin e ‘Procesuesit të të dhënave’.

Këto informacione nuk ruhen në baza indivduale dhe IP adresa juaj asnjëherë nuk do të ruhet tek ne apo tek partnerët tanë që përdoren për t’i mbajtur këto statistika si vlera të përgjithshme duke mos pasur mundësi të identifikohet asnjë lexues..

Ky njoftim mbi ruajtjen e privatësisë për të arritur mbrojtjen e të dhënave personale nuk përfshin lidhjet midis kësaj faqeje dhe faqeve të tjera. Ne ju inkurajojmë të lexoni deklaratat e privatësisë në faqet e tjera të internetit që ju vizitoni.

Informacionet që ruhen në server janë konfidenciale, nuk ju ofrohen palëve të treta dhe përdoren në përputhje të plotë me ligjin nr. 9887, date 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar. (www.idp.al)